SON YAZILAR

5 Mart 2018 Pazartesi

Çocuk işçi çalıştıranlar dikkat!

Alo Sgk | 08:57 | | | | |


Çocuk işçi çalıştıranlar dikkat!

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ortak Deklarasyonu imzalandı. Esasen çocuk işçiliği konusu Türkiye’nin de önemli sorunlarından birisidir. Bir yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 hedefleri doğrultusunda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” hazırlamış, diğer yandan ise Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla 20 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile de 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmişti.
Biz de bugün çocuk işçilikle ilgili mevzuatı okurlarımızla paylaşalım istedik.

Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç işçileri;

a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,

b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan,

işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar.

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.

Çocuk ve genç işçilerin hangi işlerde çalıştırılabilecekleri Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’le belirlenmiştir. Ancak, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.

Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 20.00-06.00 saatlerinde gece süresinde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz.

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/cocuk-isci-calistiranlar-dikkat/405761