SON YAZILAR

30 Mart 2018 Cuma

e-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi

Alo Sgk | 16:06 | | | | |


e-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi


Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin, Yevmiye Defteri ve  Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir.


Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar.
2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde;
         1.    Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

        2.    Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe     kadar   (Hesap      döneminin         son           ayına              ait      defterler        kurumlar     vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait  mali  mühür  ile onaylar' hükmü bulunmaktadır.
Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip  eden 3. ayın  son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir
Berat yüklemesinin son gün yapılması gibi bir şart bulunmamaktadır. Gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününü beklemeden e-defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler.
Berat yüklemesinin son günü hafta tatiline veya genel tatile denk gelmesi durumunda süre ; takip eden ilk iş gününe uzayacaktır.
A)- GERÇEK KİŞİLER / GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

DÖNEMİ
BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ
OCAK AYINA AİT BERAT
30/NİSAN
Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT
31/MAYIS
Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT
30/HAZİRAN
Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT
31/TEMMUZ
Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT
31/AĞUSTOS
Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT
30/EYLÜL
Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT
31/EKİM
Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT
30/KASIM
Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT
31/ARALIK
Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT
31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT
28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT
31/ MART (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

B)- TÜZEL KİŞİLER / KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

DÖNEMİ
BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ
OCAK AYINA AİT BERAT
30/NİSAN
Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT
31/MAYIS
Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT
30/HAZİRAN
Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT
31/TEMMUZ
Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT
31/AĞUSTOS
Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT
30/EYLÜL
Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT
31/EKİM
Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT
30/KASIM
Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT
31/ARALIK
Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT
31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT
28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT
30/ NİSAN (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

Kaynak ► ismmmo