SON YAZILAR

21 Mart 2018 Çarşamba

Fazlasıyla eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (2)

Alo Sgk | 09:19 | | | | | |


Fazlasıyla eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (2)

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

Halen TBMM’de görüşülmekte olan Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı'yla ilgili konulara kaldığım yerden devam ediyorum.
- İkinci el taşıt ve taşınmaz teslimi için özel matrah şekli belirleniyor

Tasarıyla, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticaretinde, mükellef olmayanlardan alınarak satılan ikinci el taşıt ve taşınmaz tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirleniyor.

Böylece vergisiz girdiler nedeniyle ortaya çıkan, satış bedelinin % 18’i gibi yüksek bir vergi tutarının getirdiği olumsuz durum ortadan kaldırılıyor. Vergiye gönüllü uyum ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından yerinde bir düzenleme.


- Değersiz alacaklara ilişkin hesaplanan verginin indirimine izin veriliyor

Değersiz alacak olarak zarar kaydedilen tutarlara ilişkin olarak, daha önceden hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin indirimine izin veriliyor. 

Müşteriden tahsil edilmemesine karşılık beyan edilerek vergi dairesine ödenen verginin tahsil olanağının kalmaması durumunda, hesaplanan vergiden indirilerek, ortaya çıkan zararın telafisine olanak sağlanıyor. Çok yaygın olmayabilir ama vergi adaleti açısından çok önemli bir düzenleme. Böylece AB müktesebatına da bir konuda uyum sağlanmış oluyor.


- Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler KDV ve ÖTV’den istisna ediliyor

Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat teslimi sayılarak katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutuluyor.
Tasarıyla ayrıca ihraç edilen mallarda olduğu gibi, bu mağaza ve depolara teslim edilen malların alış faturaları üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin, malları bu yerlere teslim edenlere iade edilmesi sağlanıyor.

Düzenleme, hem yerli işletmeler aleyhine olan bir durumu düzeltiyor hem de malların önce serbest bölgeye veya yurt dışına ihraç edilip, oradan gümrüksüz satış mağazalarına getirilmesi gibi uygulama ortaya çıkan çarpıklıkları ortadan kaldırıyor.


- Bağışlanan bazı tesislerle ilgili teslimler KDV’den istisna ediliyor

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sayılan kuruluşlara bağışlanmak üzere; okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethane, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutuluyor.

Böylece, sayılan kuruluşlara bağış yapacak hayırseverlerin, bağışlanacak tesisler nedeniyle yüklenecekleri maliyet azaltılıyor, bağışın vergisi gibi olumsuz bir algı da ortadan kaldırılmış oluyor. Yerinde ama uygulaması biraz zor olacak bir düzenleme.


- Yabancılara verilen sağlık hizmetleri KDV’den istisna tutuluyor

Sağlık Bakanlığı'nca izin verilenler tarafından...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/fazlasiyla-eksigiyle-kdv-yasa-tasarisi-2/408087