SON YAZILAR

15 Mart 2018 Perşembe

Gece çalışmasında nelere dikkat edilmeli?

Alo Sgk | 09:51 | | | |


Gece çalışmasında nelere dikkat edilmeli?

Resul KURT
Star Gazetesi

İş mevzuatında gece çalışması belirli yasal sınırlara göre yapılır. Gece yapılan çalışmalar nedeniyle çalışanların sağlık durumlarını korumak amacıyla bu yasal sınırlara uyulması gerekir.


Gece çalışmalarında ilk kurallardan biri, gece çalıştırılacak işçilerin sağlıklarının korunması için işe başlamadan önce ve çalışırken periyodik sağlık kontrollerinden geçirilmesidir.  Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu belgeleyen işçiye mümkünse gündüz postasında durumuna uygun iş verilmesi gerekir.

Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca da gece çalıştırılması yaptırılmaması gerekir. Ayrıca gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Gebelik, genel sağlık ve emzirme dönemi haricinde kadın çalışanların gece çalışmasına engel bulunmamaktadır. Ancak işverenin gece vardiyasında çalışan kadınlar için ulaşım riskini değerlendirmeleri gerekir.  Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. Engelli personellerin ise gece çalışması engelleyecek yasa hükmü bulunmamaktadır. Ancak sağlık durumlarının elverişli olduklarına dair doktor raporu alınırsa gece çalışması yaptırılabilir.

İş mevzuatında gece, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönem olarak kabul edilir. Genel kural olarak işçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçememektedir...