SON YAZILAR

15 Mart 2018 Perşembe

Genel Sağlık Sigortasında Af Miktarı 53,33 TL

Alo Sgk | 09:01 | | | | |


Genel Sağlık Sigortasında Af Miktarı 53,33 TL

Vedat İLKİ

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.


1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1 Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

Gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] olduğu tespit edilenlerden;

- Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı tescil başlangıç tarihinden itibaren,

- Tebliğ tarihi üzerinden 1 ay geçtikten sonra gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık sigortası tescil kaydı gelir testine başvuru tarihinden itibaren,

güncellenecektir.

2/04/2018 SON TARİH

1.4.2017 tarihinden önce Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında tescil edilmiş olup daha önce gelir testi başvurusu bulunmayanlardan 12 aylık başvuru süresinin son günü 31.3.2018 tarihi cumartesi gününe denk geldiğinden takip eden ilk iş günü olan 2.4.2018 (dahil) pazartesi mesai bitimine kadar gelir testi talebinde bulunanların genel sağlık sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 1.4.2017 tarihinden önceki sürelere ait genel sağlık sigortası prim borcuna 1.4.2017 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

1.4.2017 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamına alınan ve adına prim tahakkuk edenlerden prim borcu bulunanların ödenmemiş olan (60/1-g) genel sağlık sigortası primleri, tahakkuk eden aylık prim tutarının 1.4.2017 tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının (1.777,50 TL) %3’üne (53,33 TL) eşit veya daha fazla olması halinde aylık prim tahakkukları 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanacaktır. 

1/1/2012-31/03/2017 HANESİNE BORÇ YAZILANLAR İÇİN UYGULAMA

1.4.2017 dahil ve sonraki bir tarihte 1.1.2012 tarihi ile 31.3.2017 tarihleri arasını kapsayan yeni tescil yapılması durumunda aylık tahakkuk edecek prim tutarı 1.777,50 x 3/100= 53,33 TL olacaktır. Ancak, 53,33 TL’nin altında kalan tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan aylık prim borçları aynen kalacaktır.


YILLARA GÖRE GSS PRİMLERİYILLAR
PRİME ESAS KAZANÇ
G-1
BORÇ TUTARI-G1
G-2
BORÇ TUTARI-G2
G-3
BORÇ TUTARI-G3
2012(I.DÖNEM)
886,50  
35,46  
212,76  
106,38  
638,28  
212,76  
1.276,56  
2012(II.DÖNEM)
940,50  
37,62  
225,72  
112,86  
677,16  
225,72  
1.354,32  
2013(I.DÖNEM)
978,60  
39,14  
234,86  
117,43  
704,59  
234,86  
1.409,18  
2013(II.DÖNEM)
1.021,50  
40,86  
245,16  
122,58  
735,48  
245,16  
1.470,96  
2014(I.DÖNEM)
1.071,00  
42,84  
257,04  
128,52  
771,12  
257,04  
1.542,24  
2014(II.DÖNEM)
1.134,00  
45,36  
272,16  
136,08  
816,48  
272,16  
1.632,96  
2015(I.DÖNEM)
1.201,50  
48,06  
288,36  
144,18  
865,08  
288,36  
1.730,16  
2015(II.DÖNEM)
1.273,50  
50,94  
305,64  
152,82  
916,92  
305,64  
1.833,84  
2016
1.647,00  
65,88  
790,56  
197,64  
2.371,68  
395,28  
4.743,36  
2017/MART SONUNA KADAR
1.777,50  
71,10  
213,30  
213,30  
639,90  
426,60  
1.279,80  3.045,56  

9.136,69  

18.273,38

Tabloya baktığımızda 53 liranın üstünde olanlar 53 lira gibi değerlendirilecektir.63 aydır GSS borcu olan kişi 9.136 ve 18.273 TL ve faizlerini ödemeyecek.

3045 TL. borcu olan kişi ise 2840 TL. ödeyerek borcu sıfırlanacaktır.

Yeniden hesaplanan (60/1-g) genel sağlık sigortası prim borçlarının 1.5.2017 tarihinden son ödeme tarihi olan 30.4.2018 (dahil) tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Ancak, 30.4.2018 (dahil) tarihine kadar, güncellenen 1.4.2017 tarihi öncesine ait prim borçlarının kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde söz konusu prim borçlarına 1.4.2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

(60/1-g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması şartıyla; 1.4.2017 tarihinden önceki prim ve prime ilişkin her türlü borçlarına bakılmaksızın 1.4.2018 (hariç) tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.