SON YAZILAR

19 Mart 2018 Pazartesi

Genel Sağlık Sigortası'nda son fırsat!

Alo Sgk | 08:38 | | | | | |


Genel Sağlık Sigortası'nda son fırsat!

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Sağlık güvencesi olmayanların da sağlık güvencesine kavuşturulması için getirilen genel sağlık sigortasında primlerin devlet tarafından mı, yoksa primlerinin kişi tarafından mı ödeneceğinin tespiti gelir testi sonucuna göre yapılıyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan düzenlemelerle Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) köklü değişiklikler yapılmıştı. 60 (g) kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlar için tahakkuk eden prim borçları için yeni imkanlar sağlanmış, 60 (g) kapsamında GSS tescili olup gelir testi başvurusunda bulunmayanlar için borç güncellemesi yapılmış, 60 (g) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 1 Nisan 2017 öncesine ait borçlarına ait fer’i alacaklardan vazgeçilmiş; 1 Nisan 2017 tarihinden önce 60 (g) kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının güncellenmesi ve yapılandırma imkânı verilmişti. Bu düzenlemeler GSS prim borcu olan 60 (g) kapsamındaki sigortalılar için önemli avantajlar sağladı. Şimdi ise gelir testi yaptırmayanlar için borç güncelleme fırsatının sonu yaklaştı. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 15 Mart 2018 tarihinde yaptığı basın bildirisiyle gerekli hatırlatmaları yaptı.


Genel olarak Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayanlar 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortalısı olmuştur. Bu kapsamda olanların 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır.

Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış GSS'lilerin 2 Nisan 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/genel-saglik-sigortasinda-son-firsat/407791