SON YAZILAR

12 Mart 2018 Pazartesi

İş Güvenliğinde “Bilgi Sistemi” Nasıl İşleyecek?

Alo Sgk | 08:54 | | | |


İş Güvenliğinde “Bilgi Sistemi” Nasıl İşleyecek?

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

2012 yılında ayrı bir kanunla yeniden düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. 6331 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ve uygulamalar toplumda gelen kabul görmüş olup, çalışanlar ve işverenlerin farkındalıklarının artmış olması da ayrıca memnuniyet vericidir.
Bu anlamda önemli görev üstlenen kurumlardan birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüdür. İş sağlığı ve güvenliğinin iş kazası ve meslek hastalıklarının azalması yönünden de olumlu katkısı olduğu görülmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri toplamak ve konu hakkında araştırma yaptırmak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biridir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerlerinden bilgi alınmasını sağlayacak bir sistemin kurulmasına dair çalışmalarını tamamladı. Böylece iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinde göre ülkemizin ihtiyaçları belirlenecek, veri sonuçlarına göre yol haritası çizilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), tarafından organize edilen bu sistem, İBYS (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) olarak belirlendi. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin veriler İBYS üzerinden toplanacak, İSG profesyonelleri, işverenler ve yetkili kurumlar (OSGB) istenen verileri 01.06.2018 tarihine kadar sisteme göndermek zorunda olacak.

İBYS sisteminin yönetilmesi ve işyerlerine ait bilgilerin istenmesi İSGGM tarafından yetkilendirilecek aracı firma (entegratör) tarafından yapılacaktır. Aracı firma, yetki aldıktan sonra veri aktarımına ilişkin yazılımı sağlayacaktır. Bu yazılım üzerinden iş güvenliği uzmanları, işverenler ve işverenlerin hizmet aldığı yetkili birimler veri akışını sağlayacak. Çalışan sayıları, çalışanların aldıkları eğitimler, sağlık raporları gibi veriler sayesinde Türkiye’nin ihtiyaçları belirlenecek. Bu yazılımı sağlayacak firmaların yetkilendirme süreçleri devam etmektedir.

Yazılım firmasının bilgileri https://ibys.csgb.gov.tr/ adresinden takip edilecek.

Hangi verilerin isteneceği veri setleriyle belirlenecektir. İSGGM, veri setlerini internet adresinde yayınlayacaktır. Bu konuda yayınlanan ilk veri seti İşyeri Doğrulama, Çalışan Doğrulama, Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi, Çalışanların İSG Eğitim Bilgisi Sorgulama olarak belirlenmiştir. 

İBYS işleyişine dair yükümlülükler şöyle olacak;

İSG profesyonelleri...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/is-guvenliginde-bilgi-sistemi-nasil-isleyecek/406774