SON YAZILAR

13 Mart 2018 Salı

İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Alo Sgk | 09:13 | | | | | | |


İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Av. Gülden Türkyaman
Hürses

Okuyuculardan Gelen Sorular- İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi


Bir okuyucumuzdan gelen soru şu şekilde;


- Çalışmakta olan bir işçimiz tutuklanıp cezaevine konmuş. İş Hukuku açısından durum nedir?
Sorulan sorudan işçinin cezaevine konma nedeninin işyerinde yaptığı bir davranış nedeniyle olmadığı anlaşılmakta olup, bu yazıda işyeri ile alakası olmayan herhangi bir nedenle işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması hali açıklanacaktır.


4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/IV maddesine göre; işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın Kanun’un 17. maddesindeki bildirim süresini aşması halinde işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkına sahiptir.


4857 sayılı Kanun’un 17. Maddesi uyarınca;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için; iki hafta,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için; dört hafta,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için; altı hafta,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için; sekiz hafta, bildirim süreleri bulunmaktadır.

İşçinin göz altına alınması veya tutuklanması halinde, işverence bildirim süresi kadar beklenmesi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda da işçi hala tutuklu ya da göz altında ise; iş sözleşmesi 4857 sayılı Kanun’un 25/IV maddesine dayanılarak...

Kaynak ve Yazının Devamı ► http://www.hurses.com.tr/av-gulden-turkyaman/iscinin-tutuklulugu-nedeniyle-is-akdinin-feshi/haber-17315