SON YAZILAR

9 Mart 2018 Cuma

İşveren Ateşten Gömlek Giymek İstemez

Alo Sgk | 08:40 | | | |


İşveren Ateşten Gömlek Giymek İstemez

Vedat İLKİ

İstihdam yaratan işverenlerimiz üzerinde yükleri azaltma adına vergi ve sgk teşvikler verilir.

SGK Teşviklerini konumuz gereği inceler ve irdeleriz.


Bu verilen teşvikler işverenler için emanet paralar olup,kontrol görevi SGK Müfettiş ve Denetmenleri tarafından yapılır, usulsüzlük tespit edilmesi halinde ,işverenler geri ödeme ile karşı karşıya kalır.

Bu teşviklerin bazıları ise maalesef,15 Temmuz sürecinden önce  malum terör yapılanması ile birlikte, işverenlere karşı koz olarak kullanılmış,bir çok işverenler tehditlerle  mağdur olmuştur.

15 Temmuz sürecinden sonra işverenlerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi 1/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş,kısmen de olsa işverenlerin sıkıntıları hafifletilmesi  yönünde adım atılmıştır.
Teşviklerde denetim de iki önemli tema var.

2013 Yılı öncesi sigortasız kayıt dışı engel teşkil ederken,2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte fiili çalışma olgusu da eklendi.

Oysa teşvikler de yasaklı yada geriye dönük teşviki usulsüz kullandın demek,işverenleri zor durumda bırakır.
Bunun için tek teşvik sistemi olan;

a.)%5 Prim teşviki işverenlere verilmelidir.Bunun adı teşvik değil,prim indirimi olmalı.Özellikle istihdamı daraltan faktörlerin başında işveren payı SGK primleri düşürülmelidir.Bunu da işletmelerin işçi sayısı dikkate alınarak %2 ila %5 oranında indirim verilir.

b.)Düzenli SGK prim ödeyen,APHB düzenli veren,Cari Ay Primini Yasal Dönemde ödeyen mükelleflere de belirlenen oranda ödeme bonusu dediğimiz prim ödemeyi teşvik eden indirim verilir.

c.)Bu teşviklerde özellikle kayıtdışı ve fiili çalışma üzerinde yoğunlaşılmaz.

EKSTRA İSTİHDAM ARTIRILMASINDA KAYITDIŞI-FİİLEN ÇALIŞMA YOĞUNLAŞMAK GEREKİR

Yukarıdaki yazılanlar dışında işletmelerin üretim kapasiteleri,istihdam yaratma çabaları gözönüne alınarak ekstra verilen teşviklerde ,kayıtdışı ve fiili çalışma olgusu ile denetim ayağı başlar.

Yapılan denetimlerde kayıt dışı  olursa yada  fiili çalışma olgusu bulunmaz ise,

1.)İlk tespit halinde teşvik alınan işçi sayısı dikkate alınarak %1 ve üstünde yada 5 kişi aşmamak kaydı ile 1 ay sadece teşvikten yararlanılacak o kişiler için teşvik men

2.)Aynı yıl içinde yapılan tespitlerde ise ikinci kez bulunulması halinde 6 ay

3.)Aynı yıl üçüncü tespit halinde o yılın uygulama adına verilen ekstra teşvikin tamamı,ertesi yıl 1 yıl boyunca teşvik kapsam dışı kalma

4.)Teşvikleri ele alan incelemelerde zaman aşımı süresi 5 Yıl olarak sınırlama konulması gerekir.
Çoklu teşvik değil,azaltılmış basit teşviklere ihtiyaç var.

İDARİ PARA CEZALARI KESİLMEDEN ÖNCE İŞVERENLERE SÜRE TANINMALI DÜZELTİCİ EK BİLDİRGELER /UZLAŞMA MÜESSESİ DEVREYE ALINMALIDIR

İşverenlerin en çok yaptıkları hatalar APHB hesaplama hataları olmaktadır.

Kasıt unsuru olmadan SPEK eksik bildirilmesi gündeme geldiğinden ek-bildirgeler istenmekte,100 lira teşvikler de sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalıdır.

Ayrıca ek bildirge verildiğinde sadece SPEK alınmalı,Muhtasar vs ilişkilendirme yapılmamalıdır.

İŞVERENLER DEFTER SAKLAMA SÜRELERİNDE 5 YIL İSTİYOR

Devletin e-defter uygulaması hatta çalışanların ücret bordrosu dahil sisteme dahil edilmesi ile birlikte artık TTK dahil olmak üzere 5 Yıl defter saklama uygulamasına geçilmeli,SGK buna uymalıdır.

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ TESPİTLERİNDE YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ

Özellikle çalışanların işe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK kendisini bildirmesi yasada düzenlense de ,ilave hüküm kurularak 1 ay süre içinde bildirim yapılmaması halinde işverenin beyanı esas alınmalıdır.

İşçilere kendisini 1 ay içinde SGK e devlet bildirmesi halinde uyuşmazlıklarda ve hizmet tespit davasında mahkemelerde delil olma özelliği taşımalı,1 aylık süre geçerse denetimde işveren beyanı dikkati alınmalı,işçi beyanı hükümsüz kalmalıdır.

Bununla ilgili geçici madde konularak çalışanlara 1 yıl süre tanınmalı,bu 1 yıllık süre de 2000 yılı ve sonrası işe girenler kendileri için geriye dönük bildirim yapmalı,SGK kayıtları ile işe giriş bildirgeler karşılaştırılarak işverenlere sorulmalı(kapanmış işyerleri ve iz olan dosyalı işyerleri için cevap alınmaması halinde komisyon tarafından karar verilmelidir.),kayıt uyuşmazlığı ortaya çıkması halinde giriş dönemi ile ilgili uyuşmazlık çıkan döneme ait prim tahsilatı yapılmalıdır.Bu primlerde 30 günü aşmamalıdır.

Bununla ilgili sadece prim aslı alınır.

HİZMET TESPİT DAVALARI ÖNLEME ADINA GEÇİCİ HÜKÜM KONULMALI

Özellikle işe giriş bildirgesi verilip,2000 sonrası için işe giriş verilmiş,gün uyuşmazlık varsa düzeltme,08/09/1999 öncesi için ise İşe Giriş Bildirgesi var olup,prim ödeme günü olmayanlara Hizmet Tespit Davası açılmadan bir günlük çalışma verilmelidir.

E-DEVLETTEN SİGORTALILAR İÇİN HER YIL PRİM GÜN VE SPEK İÇİN İTİRAZ YADA MUTABAKAT EKRANI KURULMALI

Çalışan sigortalılar için e-devletten 1 yıllık primlerine mutabakat yada itiraz konulmalı,itirazlar konusundan işverenlerden izahat SGK tarafından istenilmelidir.Bu izahat göre de uyumsuzluk halinde düzeltme süresi verilmeli,süresinde yerine getirilmemesi halinde idari yaptırım uygulanmalıdır.

SGK hızla Gelir İdaresi gibi bu işlemleri e –bildirge ekranından yerine getirmeli,işverenlerden e-bildirge kullanıcısı alt yetkililerin isimlerini almalı,son onayı işverenden istemelidir.

KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ KALDIRILMALI
KAMU KURUMLARINDAN GELEN SİGORTALI BİLDİRİM UYUŞMAZLIKLARINDA EK SÜRE VERİLMELİ

İşverenler Ateşten Gömlek Giymek Değil,İstihdam ve Üretmek İçin Destek Bekliyor.

Adil ve Adaletli Teşvik Sistemi

Ayrıca Denetimlerin amacı işverenlere verilen teşvikleri geri almak değil,rehberlik yaparak almasını sağlamak olmalıdır.

Üreten ,istihdam eden işverenler korunmalıdır.

Sendikalı işyerleri,kayıt dışı çalıştırmayan işverenler denetim dışı tutulmalı.(Sertifika verilmeli)

Kurum çalışanları işverenlere karşı rehber anlayışla yaklaşarak Gelirleri artırmalı,amacımız öncelikle istihdam ve prim geliri artışı olma yolu hedef seçilmelidir.

Bunun içinde denetim birimlerine ,denetim sonrası idari yaptırım yapmadan önce işletmenin büyüklüğüne göre , idari yaptırımları dikkate alınarak ek süreler tanınmalıdır.

Aktif prim kaçakları(Tüm Sigorta Kollarında) ve Pasif Prim(Kısa Vadeli /SGDP)  kaçakları birbirinden ayrıştırılmalı,Pasif primler kayıt dışında yaptırım olarak değil,ek süre verilerek düzenleyici prim alınmalıdır.

Bununla ilgili İşvereni Koruyacak Mali Mesuliyet Sigortalarının Hızla Hayata geçmesi istenmektedir.

İşverenlerin Ateşten Gömlek Değil,Severek ,İsteyerek,Üreterek ,İstihdam Artıran Gömlekleri Giymesini Temenni Ederiz.