SON YAZILAR

19 Mart 2018 Pazartesi

İşverenle Aynı Alanda Şirket İşinizden Eder

Alo Sgk | 08:42 | | | |


İşverenle Aynı Alanda Şirket İşinizden Eder

Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

İş Hukukunda işçinin işverene karşı bazı borçları bulunmaktadır. Sadakat borcu da bu borçlar içerisinde yer alır. İşçinin sadakat borcuna aykırı davranması işinden olmasına neden olur. Peki, hangi durumlar sadakat borcuna uyulmadığını gösterir?


İşçinin işverene karşı sadakat borcu, işverenin sırlarını ifşa etmemek, güvenini kötüye kullanmamak, hırsızlık yapmamak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmamaktır. İşçinin doğruluk ve bağlılık esasına dayalı olarak işini yapması gerekmektedir. Aksi taktirde işveren işçinin sadakat borcuna aykırı davrandığını iddia ederek işçiyi işten çıkartabilir.

Sosyal medya önemli
Sadakat borcuna uyulmadığı durumlar somut olaylarla ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte çeşitlilik kazanmıştır. Örneğin işçiler işverenin sırlarını sosyal medya kanalıyla ortaya dökerlerse işlerinden olabilirler. İşverenin iş ile ilgili bir sırrını sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ortaya döken işçi tazminatsız olarak işten çıkarılabilir. Bunun gibi pek çok olay, işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle işçilerin sosyal medya kullanımlarına dikkat etmeleri gerekir.
Sadakat borcuna uyulmaması işverene haklı nedenle fesih hakkını verir. Dolayısıyla sadakat borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle işten çıkartılan işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamaz. İşverene fesih hakkı veren bütün durumlar tazminat ödenmemesini gerektirmez. Ancak sadakat borcuna aykırılık halinde işveren tazminat ödemeden işçiyi işten çıkarabilir. Diğer yandan işçinin sadakat borcuna aykırı davrandığının ispatı işverendedir. Yani sadakat borcuna aykırılık nedeniyle işçiyi işten çıkartan işveren bu durumu ispat etmelidir. İşçi sadakat borcuna aykırılık iddiasının geçerli olmadığını iddia eder, işveren de bu durumu ispat edemezse işçi tazminat almaya hak kazanır.

SADAKAT BORCUNU İHLAL NASIL OLUR?
Sadakat borcunun ihlal edildiği durumlara en tipik örnek, işçinin iş sözleşmesi devam ederken işverenle aynı alanda faaliyet gösteren bir şirket kurmasıdır. İşçi, işyerinde çalışmaya devam ederken, işverenle aynı alanda faaliyet gösteren bir şirket kurarsa sadakat borcuna aykırı hareket etmiş olur. Bu durumda işveren isterse işçiyi tazminat ödemeksiniz, sadakat borcuna aykırılıktan işten çıkartabilir.

Nasıl ispatlanır?
İşçinin işverenle aynı alanda şirket kurduğu bilgisine erişilmesi çok kolaydır. Ticaret sicil gazetesindeki bilgiler, şirketin kim tarafından kurulduğunu ve ortaklarını ifade etmektedir. İşçinin bu şekilde ticaret sicil gazetesinde bilgileri yer alıyorsa, bu durumun ispat edilmesi çok kolay olacaktır. Ayrıca bu tip noktalarda şirketin internet sitesindeki bilgiler ve faaliyet alanını ifade eden hususlar açık delil olarak kabul edilmektedir.
Yargıtay konuyla ilgili vermiş olduğu bir kararında, bir şirkette servis departmanındaki şoförler arasındaki irtibatın sağlanmasından sorumlu olan işçinin, aynı alanda faaliyet gösteren bir şirket kurmasını sadakat borcuna aykırılık olarak değerlendirmiştir. İşçinin kurduğu şirketin işverenin işyeri sırlarını ve portföyünü kullandığını ve işçinin doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan davranışta bulunduğunu ifade ederek, işçiye tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmetmiştir.
Yargıtay konuyla ilgili olarak yerel mahkemenin...