SON YAZILAR

22 Mart 2018 Perşembe

Kadroya geçen taşerona ek ikramiye ve promosyon

Alo Sgk | 09:17 | | | |Kadroya geçen taşerona ek ikramiye ve promosyon

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

2 NİSAN'DA GEÇİŞ TAMAM
Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak. 2000 TL brüt ücretli işçi, kadroya geçince 39 gün üzerinden 1858 TL ek tediye alacak. Ayrıca protokolde madde varsa promosyon da alabilecekler.


Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişleri tamamlanmak üzere. 2 Nisan itibarıyla geçişlerin tamamlanması hedefleniyor. Geçişler tamamlandıktan sonra taşeron işçilerin maddi haklarında iki önemli iyileştirme yaşanacak. Bunlardan birisi ilave tediye (ikramiye), diğeri ise promosyon. Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak.
KAMU İŞÇİSİ OLARAK
Diğer yandan kamu kurumlarına maaş ödeyen bankayla imzalanan promosyon protokolünde madde varsa promosyon da alabilecekler. Görev yaptıkları kamu kurumlarında kamu işçisi olma hakkını kazanan kişiler, kamu işçilerine sağlanan haklardan yararlanmaya başlayacak. Bu haklardan belki de en önemlisi de ilave tediye. 6772 sayılı ‘Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun’ düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler ‘hizmet akdi’yle çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapmaktadır. İlave tediye, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabi olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenmektedir. Kadroya geçen taşeron işçiler, kamu işçisi olacakları için ilave tediye hakkından yararlanmaya başlayacak.
26 GÜNDEN HESAPLANIR
Devletin kamuda işçi statüsünde çalışanlara ödediği ilave tediye, kadroya geçen taşeron işçilerine de ödenecek. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir ve ilave tediye işçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. İlave tediye kamu işçilerine yılda bir kez ödenmektedir. Kanunda Bakanlar Kurulu kararıyla ödemenin yılda iki kez yapılabileceği yönünde düzenleme bulunmaktadır. Her yıl Bakanlar Kurulu ikinci ilave tediyenin ödenmesine karar vermektedir. Dolayısıyla kamu işçileri her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye almaktadırlar.
KRİTİK KONU PROTOKOL
Kadroya geçirilen taşeron işçilerin kamu kurumlarının, maaş ödenen bankayla imzaladıkları protokole göre bankalardan promosyon alma hakkı da var. Promosyonda kritik konu ise bankayla kamu kurumu arasındaki protokol. Protokolde promosyon ödenmesi yönünde madde varsa taşeron işçiler promosyon alabilirler.
2. yarısından faydalanacaklar
İlave tediyelerin ödenme tarihi Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektedir...