SON YAZILAR

1 Mart 2018 Perşembe

Kanser Hastaları İçin Maluliyet Başvurusu

Alo Sgk | 09:39 | | | | |


Kanser Hastaları İçin Maluliyet Başvurusu

Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

Bugünkü yazımda kanser hastalarının malul sayılmaları ve malullük aylığı almaları konusundaki düzenlemeyi kaleme alacağım.  Öncelikle malullük aylığı almanın başlıca üç şartı bulunuyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresi; ikincisi prim gün sayısı ve son olarak sağlık kurulu raporunun olması. Bir kişinin malullük aylığı alabilmesi için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor. Ancak burada sağlık kurulu raporu tek başına yeterli de değil. Sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının da birlikte sağlanmış olması şart. Bu nedenle, kişi sağlık kurulu raporu sonrası malul sayılsa bile, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının yetmemesi durumunda malullük aylığı almaya hak kazanamıyor.

Sağlık kurulu raporunda en az yüzde 60 kayıp gerekli
Malulen emeklilikte en önemli husus çalışma gücünün kaybedildiğinin ispat edilmesi. Bu bakımdan, çalışma gücünü herhangi bir hastalık veya kaza neticesinde kaybeden kişiler, SGK tarafından yetkili görülen hastanelerden aldıkları raporlarla kayıplarını tespit ettirmiş olma şartıyla malullük aylığı alabiliyor. Malul sayılabilmek için sağlık raporunda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunun tespit edilmiş olması gerekiyor.

Sağlık kurulu raporuna itiraz
Daha önce malul sayılmayan kişi, yeni bir hastalık, maluliyete esas hastalığında artma veya eksik muayene gerekçeleriyle sağlık kurulu raporuna itiraz ederek malullük durumunun yeniden tespitini talep edebiliyor. İtirazda bulunan kişi, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevk ediliyor. Sonrasında, alınan yeni tarihli sağlık kurulu raporu SGK Sağlık Kuruluna gönderiliyor. Yani, son kararı yine SGK sağlık kurulu veriyor. Diğer taraftan, aynı hastalık ve özrü nedeniyle malul sayılmayan kişiler, sağlık kurulu raporuna itirazda bulunurlarsa, itiraz Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yeniden karara bağlanıyor. 2015 Mart’ında yönetmelik değişikliğiyle sağlık kurulu raporuna itiraz süresindeki 6 aylık sınır kaldırılmıştı. Artık, rapora itiraz etmek için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor.

Sigortalılık süre ve prim şartları
Öte yandan, sağlık kurulu raporu tek başına malullük aylığı alabilmek için yeterli değil. Çalışma gücünde en az yüzde 60 veya üzerinde kaybı olduğu sağlık raporları ile tespit edilenlerin, malullük aylığı alabilmeleri için en az 10 yıldır sigortalı olmaları ve asgari 1800 gün prim ödemiş olmaları da gerekiyor. Aksi taktirde aylık bağlanmıyor. Bu konudaki tek istisna, sağlık kurulu raporuna göre “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” durumda olmak. Bu durumdaki bir kişi,10 yıldır sigortalı olmak şartı aranmaksızın en az 1800 gün prim ödemişlerse aylık alabiliyor.

Sigortalılık öncesi rahatsızlıklar
Malul sayılmasına sebep olan rahatsızlığı sigortalı olmadan önce gerçekleşmiş kişilerin malullük aylığı alma hakları yok. Sağlık kurulu raporunda bu durum da tespit ediliyor ve kişinin rahatsızlığının çalışmaya başlamadan önceki dönemlerde gerçekleştiği tespit edilirse aylık bağlanmıyor.

İşe girince malul aylığı kesilir
1 Ekim 2008 tarihinden sonra malullük aylığı bağlanmış kişilerin, çalışmaya başlamaları durumunda aylıkları kesiliyor. Malul bir kişi çalışmaya başladığında hem uzun vadeli, hem kısa vadeli sigorta kolları primlerinin tamamının ödenmesi gerekiyor. Bazı durumlarda çalışılmaya başlanması malullük aylığının kesilmesini gerektirmeyebilir. Önemli olan çalışanların sigortaya başlangıç tarihleri ile emeklilik tarihleri...