SON YAZILAR

13 Mart 2018 Salı

KDV’de grup konsolidasyonu geliyor

Alo Sgk | 09:58 | | | | | |


KDV’de grup konsolidasyonu geliyor

Osman ARIOĞLU
İto Haber

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak TBMM’ye sevkedilen Kanun Tasarısı’nda, birbirinden önemli hükümler yer alıyor. Bu yazıda bizce düzenlemenin kalıcı anlamda en önemlisi olarak gördüğümüz KDV beyanlarında grup konsolidasyonu uygulaması getirilmesini dikkatlere sunmak istiyoruz.
Aslında grup konsolidasyonu uygulaması bazı ülkelerde kurumlar vergisi bakımından getirilen bir düzenlemedir. Bizde 2005’te Kurumlar Vergisi Kanunu’nun değiştirilmesi sırasında konu enine boyuna değerlendirilmiş, ancak o günün koşullarında bütçeye olan fiskal etki nedeniyle sadece kurumlar vergisi oran indirimi ile yetinilmiş, grup konsolidasyonu daha sonra değerlendirmek üzere ertelenmişti. Aradan 13 yıl geçtikten sonra böyle bir uygulamanın Katma Değer Vergisi Kanunu bakımından gündeme getiriliyor olması son derece önemli ve kurumsallaşma ve yatırım lehine bir düzenleme olacak.

Şimdi düzenlemenin ne anlama geldiğini ve tasarıdaki haliyle şartlarını açıklamaya çalışalım. Öncelikle bu uygulamadan yararlanabilmek için şirketlerin en az yüzde 50 oranında ortaklık ilişkisi içerisinde olması gerekiyor.

Uygulamanın esaslarının belirleme konusunda Maliye Bakanlığı geniş bir düzenleme yetkisi alıyor. Belli olan yegane şart en az yüzde 50 ortaklık ilişkisinin bulunması ve ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerin birlikte vergi dairesine başvuracak olmasıdır.

Bakanlık kapsama dahil olacak mükellefleri sektörler, işletme büyüklükleri, iş hacimleri, doğrudan veya dolaylı ortaklık durumu ve diğer vergilerden dolayı mükellef olup olmadıklarına göre tespit etmeye yetki almaktadır.

Buradan anlaşıldığı üzere Maliye Bakanlığı bu uygulamadan yararlanacakları belirleme noktasında kademeli bir uygulama yapabilecek. Tasarı maddesi bu şekilde kanunlaşırsa, Bakanlıkça yapılacak düzenlemeyi beklemek ve bu düzenleme çerçevesinde ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmak gerekecektir.

Her ne olursa olsun düzenleme son derece önemlidir. Böyle bir düzenlemenin yasa metninde olması bile yatırımcılar açısından moral yükseltici olacak...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.itohaber.com/koseyazisi/207782/kdv_de_grup_konsolidasyonu_geliyor.html