SON YAZILAR

28 Mart 2018 Çarşamba

KDV’de grup şirketleri topluca dikkate alınabilecek…

Alo Sgk | 08:59 | | | | |


KDV’de grup şirketleri topluca dikkate alınabilecek…

Nevzat SAYGILIOĞLU
Dünya Gazetesi

Malum gündemde KDV ile ilgili oldukça önemli düzenlemeler içeren bir kanun tasarısı var. Kimi vergi uzmanları çeşitli yönleriyle bu düzenlemelerin üzerinde duruyorlar.
Biz de geçen hafta bu düzenlemeler içerisinde çok önemli bir yeri olan ve maliye için ciddi bir sorun oluşturan birikmiş KDV iadelerine ilişkin sistem üzerinde durmuştuk.

Bu yazımızda ise bir başka önemli düzenlemeyi ele almak istiyoruz.

Grup şirketleri için tek bir KDV yükümlülüğü getiriliyor.

KDV yükümlülüğü bakımından grup şirketlerinde veya holdinglerde konsolidasyona veya grup KDV yükümlüğü tesis edilmesine imkan sağlanıyor.

Bu amaçla KDV Kanunu'nun 8. maddesine bir hüküm ekleniyor. Düzenlemeye göre;

Kurumlar vergisi yükümlülerinin talep etmesi halinde,

En az yüzde 50 oranında ortak olduğu diğer kurumlar vergisi yükümlüleriyle birlikte,

Talepte bulunan kurum nezdinde 
grup KDV yükümlülüğü tesis edilebilecek. Yani grup içerisindeki şirketlerden biri üzerinde KDV yükümlülüğü konsolide edilebilecek.

Maliye Bakanlığı, kapsama dahil olmak isteyen kurumlar vergisi yükümlülerini;
Sektörler,
İşletme büyüklükleri,
İş hacimleri, 
Ortaklık durumları,
Diğer vergiler açısından yükümlülük durumları,
gibi hususları dikkate alarak düzenleme yapabilecek..

Buna göre; Maliye Bakanlığı'nın yetkisini kullanması durumunda, yukarıdaki koşulları taşıyan grup şirketlerinden biri üzerinden konsolide KDV beyannamesi verilebilecek, gruba dahil yükümlülerin toplam hesaplanan vergisinden toplam yüklenilen vergi mahsup edilebilecek. Şirketlerin müteselsil (zincirleme) sorumluluğu tüm ilgili şirketleri kapsayacak. 
Böylece şirketler için finansman yükünde önemli rahatlama olacak. Şöyle ki; her biri bağımsız vergi yükümlüsü olan şirketlerin birileri çok ciddi KDV öderken bir başkası veya başkaları ise devreden KDV sorunu ile karşılaşmayabilecek.

Peki bu düzenleme doğru mu ya da yeterli mi?...

Söz konusu düzenlemeyi toptancı bir anlayışla alkışlamak ya eleştirmek doğru değil. 
Öncelikle şirketlerin gruplaşması gerçeğine ve işleyişine bakmak, bu yapılanmaya neden gidildiğini iyi anlamak lazım. Birden fazla şirket neden kurulur ya da grup şirketleri veya holdingler neden oluşturulur gerçeğini görmek önemli. 
Gelin bunların birkaç nedenini görelim.

- Bazı şirketler veya yapılar mevzuat gereği ayrı şirket olmak durumundadır. Örneğin, finans şirketleri, enerji şirketleri, imtiyazlı şirketler için bu zorunluluk vardır.

- Bazı şirketler işin niteliği veya türü itibariyle ayrı ayrı hukuki yapılanma yoluna giderler. Örneğin sektörel olarak şirketlerini gruplandırırlar...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/kdvde-grup-sirketleri-topluca-dikkate-alinabilecek/409068