SON YAZILAR

21 Mart 2018 Çarşamba

Maliye Görüş Değiştirdi! Akıllı Telefonlar İçin Amortisman Oranı, %33,33 Olarak Dikkate Alınacak

Alo Sgk | 09:29 | | | |


Maliye Görüş Değiştirdi! Akıllı Telefonlar İçin Amortisman Oranı, %33,33 Olarak Dikkate Alınacak

Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comBilindiği üzere, 365 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, cep telefonlarının amortisman süresi 3 yıl, amortisman oranı da  %33,33 olarak belirlenmişti.


Ancak, E. Öğretim Görevlisi Koray ATEŞ’in 25.04.2014 tarihli yazısına konu ettiği, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 11.12.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.04.99.16.01./01-MUK-53 sayılı Özelgesinde, akıllı telefonların el bilgisayarı olarak kabul edildiği ve amortisman süresinin 4 yıl amortisman oranının ise %25 olması gerektiğini belirtmişti.
Yine, 27/03/2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan, 425 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Özelgelerin, sadece Özelgeyi talep eden mükelleflere özel olmadığı, Gelir İdaresi Başkanlığınca diğer mükelleflere verilmiş Özelgelerin de vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından dikkate alınması gerektiği belirtilmişti. Bu nedenle, sayın Koray ATEŞ’in 25.04.2014 tarihli yazısından sonra, işletme aktifine kayıtlı akıllı telefonlar için amortisman süresi 4 yıl, amortisman oranı ise %25 olarak dikkate alınmaya başlanmıştı.
Maliye Görüş Değiştirdi
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 26.09.2017 tarih ve 64597866-105-17833 sayılı (GİB yayım dönemi Ocak/2018) Özelgesinde,  şirket aktifinde kayıtlı akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarınınmezkûr listenin (3.3) bölümü kapsamında 3 yılda ve %33,33 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerektiği belirtilmiştir.