SON YAZILAR

3 Mart 2018 Cumartesi

Miras sözleşmeleri

Alo Sgk | 08:48 | | |


Miras sözleşmeleri

Dr. Cem Barlas Arslan
Hürses

Miras sözleşmesinin iki taraflı düzenlenmesi gerek. Ama geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi de şart.

Sözleşmenin tarafları, arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.

OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ

Olumlu miras sözleşmesi ile miras bırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakabilir.

MİRASTAN FERAGAT

Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi de yapabilir. Bu durumda feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.

Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu yani çocukları ve torunları için de sonuç doğurur.

ORTADAN KALDIRILMASI

Tüm miras sözleşmeleri...