SON YAZILAR

20 Mart 2018 Salı

Ölüm Aylığında Hak Sahipliği Koşulları Değişiyor

Alo Sgk | 09:33 | | | |


Ölüm Aylığında Hak Sahipliği Koşulları Değişiyor

İbrahim Kütükçü
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ibrahim.kutukcu@hotmail.comBilindiği üzere yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na göre çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların hak sahibi olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm öğrencilerimizi kayıt dışı çalışmaya itmekteydi.


Bu durum Torba Yasa olarak bilinen 533 sıra sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile değiştirilerek yeni hükümler getirilmiştir.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN MAAŞI KESİLMEYECEK

Torba Yasanın meclisten geçerek kanunlaşması durumunda artık hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların 4/a kapsamında çalışmaları ölüm aylığı almalarına engel teşkil etmeyecek. Yani 18 yaşını doldurmayan gençlerimiz ile yaş şartlarını sağlayan lise ve üniversite öğrencilerimiz artık bir işyerinde sigortalı olarak çalışsa dahi ana veya babalarının ölümü nedeniyle almış oldukları maaşlar kesilmeyecek.

MAAŞIN TEKRAR BAĞLANMASI İÇİN YAZILI İSTEK ŞART

Düzenlemenin kanunlaşmasıyla birlikte çalışması nedeniyle almış oldukları maaşı kesilenlerin çalışmaları devam ediyor ise dahi Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı istekte bulunmaları gerekmektedir. Bu durumda Kurum düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren maaşları tekrar başlatacaktır.

GERİYE DÖNÜK HAK TALEP EDİLEMEYECEK

Bu düzenleme ile yaşanan mağduriyetler düzeltilmiş olsa da yazılı istek üzerine tekrar bağlanan aylıkların geriye yönelik olan kısımları için bir hak talep edilemeyecek.