SON YAZILAR

6 Mart 2018 Salı

SGK işlemleri kolaylaşıyor

Alo Sgk | 17:51 | | | |


SGK işlemleri kolaylaşıyor

Resul KURT
Star Gazetesi

Yatırım Ortamlarının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YÖİKK), kalkınmanın sağlanması ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İş dünyasını taleplerine yönelik ihtiyaçlar belirleniyor, buna göre eylem planları hazırlanıyor. 


Son dönemde bu ihtiyaçlar arasında en önemli konu, kamu kurumlarının bürokratik süreçleri azaltması ve kolay hale getirmesi. Bunun için çağdaş düzene uygun elektronik sistemlerin kurulmasıdır. Böylece çalışma hayatında işlemler kolaylaşacak, evrak ve iş yükünde ciddi anlamda azalma meydana gelecek.

Bu ihtiyaç listelerine bağlı önemli torba kanunlardan biri TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü ve yasalaştı. İş dünyasının bu yöndeki taleplerini karşılamak adına düzenlenen 7099 Sayılı Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun SGK işlemlerini kapsıyor.

7099 Sayılı Kanun’la ticaret ilişkilerine dayanan hukuksal süreçlerin yanı sıra elektronik tebligat sisteminin kamu kurumlarında yer edinmesi hedeflenmiştir. Buna hedeflere bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerine ilişkin iki önemli düzenleme yapılmıştır.

İlk düzenlemelerden biri işyeri bildirgesinin şirket kuruluş aşamasında düzenlenmesine imkân sağlanmasıdır. İşyeri bildirgesinde genel kural, işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SGK’ya verilmesidir. Bu kural değişmektedir. Ancak yeni düzenleme, şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirimin SGK’ya yapılmış sayılacağı ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceğidir. Buna göre, sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının, Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin şirket kuruluş aşamasında elektronik olarak oluşturulması sağlanmış olacak.

İkinci düzenleme işyeri bildirgesinin yapı izin süreçlerinde düzenlenmesidir. Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlar, yapı ruhsatı ve tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirimi yerine geçeceği SGK tarafından belirlenecek; belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecek.

Bu düzenlemelerin yanı sıra SGK’nın belge verme usulünü belirleme yetkisi genişletilmiştir.  SGK’ya verilmekle birlikte aynı zamanda gerçek ve tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilen belgeler hakkında da bu yetki kullanılabilecek.

ILO’dan teşekkür var

Geçtiğimiz hafta çocuk işçiliğini gündeme taşımıştım...