SON YAZILAR

16 Mart 2018 Cuma

SGK Sayısal Verisi Olmayan Emeklilik Türü Erken Yaşlanma

Alo Sgk | 08:54 | | | |


SGK Sayısal Verisi Olmayan Emeklilik Türü Erken Yaşlanma

Vedat İLKİ

Mülga 506 sayılı Kanunda Erken yaşlanma konusu vardır.

Mülga 506 sayılı SSK Erken yaşlanma tanımlaması ve şartlarını incelediğimizde;

Altıncı Bölüm Yaşlılık Sigortasında ,Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları olan 60’ıncı Maddesinde D) /a- 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanırlar denilmiştir.

Mülga Kanunda 50 yaş varsa 7000 gün yada  4500 gün prim şartı

Reform yasa ile erken yaşlanma artık 5 yıl ileriye atılmış oldu.

Erken Yaşlanan Sigortalılar:

5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin yedinci fıkrasında;

  55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;

- Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

- 55 yaşını dolduran,

- En az 5400 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanacaktır.

Erken yaşlananlar için 5510 sayılı Kanunda herhangi bir kademelendirme öngörülmediğinden gerek 4/1-(a/SSK) gerekse 4/1-(b/Bağ-Kur) sigortalılarının 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları ve 5510 Sayılı Kanunda aranan koşulları yerine getirmeleri halinde, erken yaşlanma nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Erken yaşlanma tespiti

MADDE 14 – (1) Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer 

şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalıların; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılırlar.

(2) Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır.

Sigortalıların; 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte erken yaşlanma halleri, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulu tarafından tespit edilecektir.

Bu konuda gerek SSK gerekse SGK istatistiki verilerinde elimizde net dökümantasyonlar bulunmamaktadır.