SON YAZILAR

20 Mart 2018 Salı

Yabancı bakıcıda kaçağa af yok

Alo Sgk | 08:39 | | | | | |


Yabancı bakıcıda kaçağa af yok 

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Günümüzde  ucuz ve nitelikli  işgücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde de  ev hizmetlerinde yabancı uyrukluların çalıştırılmasına ihtiyaç duyuluyor.  Her ülke yabancı çalıştırma konusunda çeşitli kriterler getirmektedir.  Ülkemizde yabancının çalıştırılabilmesi için  yabancı çalıştıracak işverenlerin ve yabancıların  uymaları gereken bazı kurallar var. (Geniş Bilgi İçin Bakınız. Arif Temir, Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzinleri, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2015) 


Evde yabancı uyruklu birisinin bakıcı olarak çalıştırılabilmesi için yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğun bulunması gerekiyor. Buna göre evde yabancı çalıştıracak hastaların bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmiyor. 

Yurtdışından başvuru 

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan yabancılarla ilk çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapacaklar.  Konsolosluklar, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  iletirler. 

Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilecekler. Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması gerekiyor. 

İkamet tezkeresi olmayıp turist vizesi ile Türkiye’de bulunanlar çalışma izin başvurularını uyruğunda oldukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına yapacaklar. 

KEP hesabı zorunlu 

26 Şubat 2018 tarihinden itibaren yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin/bakıcı çalıştıracak kişinin, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabının bulunması gerekiyor. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hakkında detaylı bilgiye www.btk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinir. 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yabancıların çalışma izin başvuruları elektronik imza ile e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Bakanlığa...