SON YAZILAR

16 Mart 2018 Cuma

Yeni Açılan İşyerlerinde İşten Ayrılış Bildirgesi Uygulaması

Alo Sgk | 10:06 | | | | |


Yeni Açılan İşyerlerinde İşten Ayrılış Bildirgesi Uygulaması

Mehmet Uğur Yavuz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
m.uguryavuz@gmail.comHizmet akdinin çeşitli nedenlerle sonlanması durumunda işverenler bu durumu Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadırlar. İlk defa tescil edilmiş işyerleri için istisnai bir uygulama mevcut olup mesai arkadaşım Hülya Gözcü Hanımefendi’nin katkılarıyla kaleme aldığımız çalışmanın konunun taraflarına faydalı olmasını temenni ediyorum.


SÜRESİNDE VERİLMEZSE CEZA VAR

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin sigortalının işten ayrılış tarihi itibariyle 10 gün içerisinde verilmesi zorunlu olup süre geçtikten sonra verilmesi yahut hiç verilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10’i tutarında idari para cezası uygulanır.

NAKİLDE UYGULAMA AYNI CEZA FARKLI

Aynı işverenin başka bir işyerine nakil olan çalışanlar için de işten ayrılış bildirgesi verilmesi gerekli olmakla birlikte söz konusu bildirgenin geç verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmamaktadır.

YENİ İŞ YERİNDE SÜRE FARKLI

İşverenler ilk defa tescil edilen işyerlerinde, işe alınan işçilerin işe giriş bildirgelerini bir aylık süre içinde verebilmektedir. Bu kurala paralel olarak SGK’da ilk kez tescili yapılan işyerleri,  sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan, hizmet akdi sona erenlerin işten ayrılış bildirgelerini, bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar SGK’ya verdiklerinde yasal süresinde vermiş sayılmaktadır.

SÜRENİN RESMİ TATİLE RASTLAMASI

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilebilmektedir.

ÖRNEK:

İlk defa 01.01.2018 tarihinde tescil işlemi yapılan Yavuz İnş.San.Tic. A.Ş. ünvanlı işyerinde Merve isimli çalışan 15.01.2018 tarihinde işten ayrılmıştır. İşveren bu durumda Merve'nin işten ayrılış bildirgesini 25.02.2018 tarihine kadar -fakat bu tarihin Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle- 26.02.2018 Pazartesi mesai bitimine kadar Kuruma vermesi halinde herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmayacaktır.
Hemen hatırlatmalıyız ki işyerinin tescil edilmesinin üzerinden bir aylık süre geçtikten sonra işten ayrılan işçilerin işten ayrılış bildirgeleri,  işten ayrılış tarihini izleyen 10 gün içinde SGK’ya verilmelidir. İşverenlerimiz işten ayrılış bildirgelerinde süre, işten çıkış kodu vb. nedeniyle hatalı olarak işlem yapmışlarsa yine işten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde elektronik ortamda düzeltme yapabilmektedirler. Bu süreyi kaçıran işverenlerin bağlı bulundukları SGK Müdürlüklerine dilekçe ile düzeltme talebinde bulunmaları gerekmektedir.