SON YAZILAR

4 Nisan 2018 Çarşamba

Asgari Ücret Bekar İşçi İçin Net Değişmeyecek

Alo Sgk | 10:52 | | | |


Asgari Ücret Bekar İşçi İçin Net Değişmeyecek 

Vedat İLKİ

27/03/2018 Tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 193 sayılı VUK 32’inci maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte bundan böyle bekar asgari işçinin eline mesai ve prim yok ise net aldığı tutar yıl sonuna kadar sabitlendi.

2018 yılı için bu tutar net:1.603,12 TL(Agi+ilave edilen gelir vergisi)


KANUN METNİ

 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”


2018 Yılı ve diğer yıllarda ücretli yada aylıkla çalışan asgari ücretli için Ocak ayında %15 vergi diliminde AGİ Dahil hesaplanan net ücretten aylık alacak,yıl içinde vergi dilimi %20 çıksa da fark hesaplamasında AGİ ‘den ilave yapılacaktır.

Kısaca, tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir.

AY
ÜCRET TİPİ
MAAŞ
SSK%14
SSK%1
GELVER
DAMGA
NET
ÖDEAGİTUTARI
TOPLAM
İLAVE G.VERGİ
OCAK
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
ŞUBAT
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
MART
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
NİSAN
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
MAYIS
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
HAZİRAN
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
TEMMUZ
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
AĞUSTOS
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
258,76
15,4
1.450,91
152,21
1.603,12
0,00
EYLÜL
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
295,05
15,4
1.414,63
152,21
1.566,84
36,28
EKİM
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
345,02
15,4
1.364,66
152,21
1.516,87
86,25
KASIM
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
345,02
15,4
1.364,66
152,21
1.516,87
86,25
ARALIK
ASGARİ ÜCRET
2.029,50
284,13
20,3
345,02
15,4
1.364,66
152,21
1.516,87
86,25

ÖRNEK

Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL’dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın,

  Ø  2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL’ye,
  Ø  Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.516,87 TL’ye düşmektedir.

Örneğimizdeki hizmet erbabının, 2018 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kaybı, ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine söz konusu aylar için 1.603,12 TL ödenecektir.

Örneğe göre açıklama:

1) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2018 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.603,12 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.603,12 TL’ye tamamlanacaktır.

2) 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2018 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.603,12 TL’dirÖdenen 1.603,12 TL ile 2018 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği ’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır.

 4) İlave asgari geçim indirimi tutarının mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

NOT:

3.Derece Engelli olup Bekar Asgari Ücretli Engelliler içinde uygulanacaktır.(Kasım ve Aralık)

Bekar olup emekli olarak çalışan asgari ücretliler vergi dilimine girse de 1.603,12 TL altına düşmüyor.