SON YAZILAR

2 Nisan 2018 Pazartesi

Ölüm tazminatı ödenir mi?

Alo Sgk | 09:02 | | | | | | |


Ölüm tazminatı ödenir mi?

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Çalışanın veya işverenin ölümü, iş sözleşmesi ister belirli süreli isterse de belirsiz süreli olsun, onu kendiliğinden sona erdiren bir durumdur.


6098 Sayılı Borçlar Kanunu’yla sistemimizde ilk defa getirilen hükme göre; hizmet sözleşmesi işçinin ölümüyle sona erince, işverenin işçinin geride kalanlarına belli ölçekte bir ödeme yapması da gerekir.

Borçlar Kanunu'na göre; sözleşme işçinin ölümüyle sona erince, işverenin; işçinin “sağ kalan eşine” ve “ergin olmayan çocuklarına” veya bunlar yoksa da “bakmakla yükümlü olduğu kişilere”, ölüm gününden başlayarak;

- Hizmet ilişkisi beş (5) yıla dek sürmüşse “bir aylık”,

- Beş (5) yıldan fazla bir süre devam etmişse de “iki aylık” ücret tutarında bir ödeme yapması gerekir.

Ölüm tazminatına hak kazanılması için vefat eden işçinin belli bir kıdeme sahip olması gerekmemektedir. İşverenin ölüm tazminatı ödemesi bakımından işçinin ölüm şeklinin de bir önemi yoktur. İşçinin ölümüyle yakınları bu ödemeyi almaya hak kazanmaktadırlar. 

Ölüm tazminatının, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki işçilerin mirasçılarına ödenip ödenmeyeceği konusunda görüş farklılıkları vardır.

Bu farklılık ölüm tazminatının Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olması ve “ölüm” halinde mirasçılara kıdem tazminatı ödeniyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Bir görüşe göre, işçi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde vefat etmişse mirasçılara sadece kıdem tazminatı ödenir, ölüme bağlı tazminat ödenmez.

Diğer bir görüşe göre de işçinin hak sahiplerinin...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/olum-tazminati-odenir-mi/409716