SON YAZILAR

5 Nisan 2018 Perşembe

ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor

Alo Sgk | 15:33 | | | |


ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor


ÖZET

:
23 No’lu ÖTV Sirkülerinde, ÖTV Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kâğıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.


ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirtilen süreler içinde belgeler elektronik ortamda yüklendikten sonra yapılan kontrol ve analizler neticesinde oluşturulan “ÖTV İade Kontrol Raporu” vergi dairesi müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve ilgili vergi daireleri bu kontrol raporunu da dikkate alarak iade işlemlerini tekemmül ettirecektir.
Sirkülerde ÖTVİRA uygulamasının başlangıç tarihleri iade hakkı doğuran işlem türleri itibariyle belirtilmiştir.

Belge asılları ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazının zorunlu
olduğu durumlarda, iade talebi bu belge asıllarının ya da onaylı  örneklerinin vergi dairesine ibrazı ile geçerlilik kazanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 3/4/2018 tarihinde yayımlanan ÖTV-3/2018-1 sayılı 23 No’lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde, ÖTV iade talepleri ile ilgili olarak ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)”nin hayata geçirilmesinin uygun görüldüğü belirtilerek; ÖTVİRA sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla,

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası1 ile 12’nci maddesinin dördüncü2 fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV  iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kâğıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde ÖTV iade uygulamalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak İnternet Vergi Dairesinde belirtilen belgelerin, iade talep eden mükellefler tarafından İnternet Vergi Dairesine, sözü edilen Tebliğde belirtilen süreler içinde ve elektronik ortamda yüklenmesi gerekmektedir.

Sistem tarafından yapılan kontrol ve analizler neticesinde oluşturulan “ÖTV İade Kontrol Raporu” vergi dairesi müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve ilgili vergi daireleri bu kontrol raporunu da dikkate alarak iade işlemlerini tekemmül ettirecektir.