SON YAZILAR

4 Nisan 2018 Çarşamba

SGK paket üstüne paket yayımlıyor...

Alo Sgk | 09:06 | | | | |


SGK paket üstüne paket yayımlıyor...

Nevzat SAYGILIOĞLU
Dünya Gazetesi

Konuyla ilgisi olanlar veya yapılanları izleyenler biliyorlar ki; Hükümetin çeşitli destek ve fırsatlar taşıyan düzenlemeleri tam gaz devam ediyor. Özellikle 3 alanda yapılan düzenlemeleri takip etmek ve de uygulamak ciddi zorluklar yaratıyor.
Bu düzenlemeler;

- Başta sosyal güvenlik ve işsizlik konularına ilişkin olmak üzere;

- Vergi,

- Yatırım destekleri ya da teşvikleri,
gibi konularda yoğunlaşıyor.

Gün olmasın ki yeni bir düzenleme çıkmasın!... Sakın bu düzenlemeleri eleştiri konusu yaptığımız anlaşılmasın.

Konunun dikkat çekmek istediğimiz yönü şu:

- Çok hızlı ve altyapısı tamamlanmadan düzenlemeler yapılıyor.

- Düzenlemeler ilgililer veya yetkililer tarafından çok iyi anlatılmıyor.

- Aynı şekilde çok hızlı değişikliklere gidiliyor.

- Açıkçası işin bürokrasisinde de çok ciddi tıkanmalar yaşanıyor.

Oysa önemli olan; bunların uygulanabilir ve hazmedilebilir olması, bu yapılanların açıkça anlaşılabilir ve sonuç verebilir olması.

Yine bu fasıldan bir düzenleme daha geldi, yürürlüğe girdi. Öyleki bunların bir kısmı çok yakında yürürlük süresini tamamlamış bile olacak.

7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile prim teşviki ve destekleri ile diğer sosyal sigorta düzenlemeleri 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelin dilerseniz bu düzenlemeleri bir hatırlayalım ya da ilgilileri bu düzenlemeler konusunda bilgilendirelim.

- Asgari Ücret Desteği uygulamasına 2018 Ocak-Eylül döneminde de devam edilecek.

- Geçmiş dönemlerde yararlanılmayan sigorta prim teşviklerinden; bundan sonra geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere yararlanma veya değiştirme mümkün olacak. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yaralanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilme ve değiştirilebilme imkanı sağlanacak.

- Tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenlere; bir defaya mahsus olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilme veya başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilme olanağı verilecek.

Düşünün bu düzenleme sadece 1 ay yürürlükte kalacak ve 1 Haziran tarihi itibariyle sonlanacak. Soruyorum şimdi gelin de buna hızla uyum sağlayın ve uygulayın!...

- Bir defaya mahsus olmak üzere geçmişe dönük talepte bulunan işverenlere iade için 2019 yılı beklenecek ve 2019 yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödeme yapılacak. Üstelik bu ödeme, öncelikle muaccel hale gelmiş prim borçlarına mahsup yoluyla gerçekleştirilecek, Kuruma borcu bulunmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacak.

Yine düşünün, bir teşvik getiriyorsunuz ve uygulamasını 2019 yılı başından başlatıyorsunuz, 3 yıl içinde mahsup yoluyla iade yapıyorsunuz.

- Aynı şekilde istihdamın teşvik edilmesi amacı ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 19. madde ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/sgk-paket-ustune-paket-yayimliyor/410061