SON YAZILAR

6 Nisan 2018 Cuma

Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık

Alo Sgk | 09:28 | | | | | |


Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık

Erkan Çetin
Dünya Gazetesi

Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur.

Bu yakınmaları azaltmak, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların önünü açmak için bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımcıların maliyet, süre ve prosedür bakımından karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefleyen çalışmalar hız kazanmıştır.Bu amaçla yapılan kanuni çalışmalardan birisi de 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olmuştur.

Söz konusu kanununla ulusal ve uluslararası yatırımların daha kolay gelmesi için bir dizi kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmış olup bunlardan bir tanesi de Kanunun 18inci maddesi ile getirilen ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun işyeri bildirimlerini düzenleyen 11inci maddesinde değişiklik yapan düzenleme olmuştur.

Yapılan değişiklikle şirket kuruluşunda ve inşaat işlerinde işyeri tescili konusunda bazı kolaylıklar getirilmiştir.

İşyeri tescilinde genel kural

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir lokasyonun işyeri olarak tescil edilebilmesi için en az bir sigortalının çalışıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla en az bir sigortalı çalıştırılan yerlerin SGK’da işyeri olarak tescil edilmesi esastır.

İşyeri vasfını kazanan bir yerin de kural olarak işveren tarafından en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Şirket kuruluşunda işyeri otomatik olarak tescil edilecek

Yapılan düzenleme ile işverenlerin kural olarak SGK’ya vermiş oldukları işyeri bildirgelerini şirket kuruluşunda vermelerine gerek kalmamıştır. Ticaret sicil müdürlüklerine şirket kuruluş başvurusu sırasında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formuyla birlikte işyeri tescilinde verilmesi gereken belgelerin ve ıslak imzalı e-sigorta sözleşmesinin verilmesi ayrıca e-sigorta şifresini işveren haricinde bir kişi alacaksa buna ilişkin vekaletnameyi de ibraz etmesi halinde bu bilgiler SGK’ya aktarılacaktır.

Bu aktarım sonucunda da, kuruluş dilekçesinde sigortalı çalıştırmaya dair bilgi bulunmasa ve kurulan şirkete ait işyerinde herhangi bir sigortalı çalışmasa dahi işyeri tescili yapılacak ve e-sigorta şifresi de e-devlet üzerinden gönderilecektir.

Bu aşamada sicil müdürlüğü tarafından işyerine ilişkin tescil bilgilerini içeren form dökümü de işverene tebliğ edilecektir.

Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescili

Yapılan değişiklikle Kurum, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden de otomatik işyeri tescili yapılacağını kararlaştırmıştır.

Söz konusu tescilin yapılabilmesi için mevzuata göre işyeri tescili aşamasında verilmesi gereken belgelerin, ıslak imzalı e-sigorta sözleşmesinin ve şifreyi işveren dışında başkası kullanacaksa vekaletnamenin verilmesi ayrıca bunlarla birlikte yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun ruhsat makamına verilmesi gerekmektedir.

Yine söz konusu belgeler SGK’ya ruhsat vermeye yetkili makam tarafından aktarılacak ve böylece sigortalı çalıştırılmasa da işyeri tescili otomatik olarak gerçekleşecek ve...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/sirket-kuruluslarinda-ve-insaat-islerinde-isyeri-tescilinde-kolaylik/410371