|  Bugün: 17 Eylül 2014  |  AloSgk.Com'a Hoşgeldiniz...   |  Hakkında  |   Rss  |  Twitter  |  Facebook  |  
SGK Meslek Kodları |  İşyeri Tehlike Sınıfları |  SGK Primi Sorgula |  Denetim Rehberi |  Emeklilik Hesabı(SSK) |  Emeklilik Hesabı(Bağkur) |  Emeklilik Hesabı(Memur) |  

Sosyal Güvenlik

Borçlar Kanunu’nda işçinin borçları / Engin MALAY

İş dünyası bir yılı aşkın süredir neredeyse yeni Türk Ticaret Kanunu ile yattı kalktı. Bu nedenle yeni Türk Borçlar Kanunu arka planda kaldı. Bildiğiniz gibi 6098 sayılı yeni Türk B...

2012 yılı mali tatilinde iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları (2) / Celal ÖZCAN

Bir önceki yazımızda 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz Cuma günü sona erecek olan mali tatil uygulaması kapsamında iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan, bi...

Bireysel emeklilikte “dört konup bir alınacak” / İbrahim IŞIKLI

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'd...

Sağlıklı kalmada dış dünya ve vücut ilişkisi, kalori-kilo kavramlarının güncellenmesi / Yavuz DİZDAR

DNA, amino asitler ve bunlardan yapılan proteinlerin anlattığı birkaç şey bulunmakta. Kısaca özetlersek, DNA formun gelişimi için bir şablon sunmakta, ancak bu şablonun hangi kurallar çer...

4 Temmuz 2012 Tarihli ve 28343 Sayılı Resmî Gazete / Resmi Gazete

1022 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar 1023 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2012 Ta...

Doğum Borçlanması / Fahrettin Yüksek

Bir önceki yazımda sigortalıların hangi şartlarda borçlanabileceği hususuna değinmiş, konunun boyutunun uzun olması nedeniyle bir sonraki yazımızda da benzer hususlara değineceğimi belir...

Apartmanlara on binlerce lira ceza gelecek / Şükrü Kızılot

Yeni çıkan bir yasa ile; apartmanlara hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti getiriliyor. Buna uymayanlara, onbinlerce hatta yüzbinlerce lira ceza kesilecek...

Kıdem tazminatı memurları etkilemeyecek / Sadettin Orhan

Soru: Sadettin Bey, yeni yasama yılında hükümetin çıkarmayı planladığı kıdem tazminatıyla ilgili bir sorum olacak. Ben 19 yıllık devlet memuruyum. Yasanın kazanılmış korumadığını...

Dava açarak staj sigortasını başlangıç saydıramazsınız / Ekrem Sarısu

Soru: 2002’de SSK’lı oldum. 1997’de İktisat Bankası’nda staj yaptım. Bankanın başlıklı kağıdına basılı staj belgem de mevcut. Banka maalesef SSK’mı o tarihte başlatmamış. SS...

Çeyiz yardımı alıp boşananlar dikkat! / Ali Şerbetçi

2011 Haziran'ında evlendim. Evlenmeden önce SSK'dan vefat etmiş babamdan maaş almaktaydım. Evlenince maaşım kesildi ama düğün parası aldım. Ancak önümüzdeki ay boşanma davam var. Bir a...

Yaşlanınca BAĞKUR’dan kimler kurtulabilir? / İsa KARAKAŞ

GİRİŞ: Torba (6111 sayılı) Kanunun 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının...

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu / H.Nazan KANMAZ

30.06.2012 gün ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenlerin yükümlülüklerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. İşçi çalış...

Mamak Bilgi İşlem Merkezindeki Kurumsal Sunucu Veri Tabanı Çalışması Hakkında Duyuru / SGK Duyurusu

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 03.07.2012 MAMAK BİLGİ İŞLEM MERKEZİNDEKİ KURUMSAL SUNUCU VERİ TABANI ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURU 03.07.2012 tari...

Vatandaşlıktan çıkanlar mahkemeyle yurtdışı borçlanması yapabilirler / Ali Tezel

Sosyal Güvenlik Kurumu Türk vatandaşlığından çıkanların yurtdışında geçen sürelerinin borçlanma taleplerini kabul etmemektedir. Ancak bu kişiler ret yazısıyla iş mahkemesinde dava a...

Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru / SGK Duyurusu

01/02/2012 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”de 29/06/2012 tarihinde imzalanan (2012/1...